Koulutus

 

Meripelastusseura kouluttaa kaikki pelastusmiehistöjensä jäsenet. Seuran oma koulutusjärjestelmä perustuu kuuden eri koulutustason osaamistavoitteisiin. Opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Koulutusputkessa on mahdollista edetä kansimiesharjoittelijasta aina pelastusaluksen päälliköksi asti.

Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla. Tämän ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi Meripelastusseura järjestää koulutustilaisuuksia ja kursseja sekä tukee jäsenyhdistystensä alueellaan järjestämää koulutusta vuosittain laadittavan kurssikalenterin mukaisesti. Lisäksi käytetään hyväksi ulkopuolisia koulutuspalveluja.

Tekninen toteutus: W3 Group